Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Engelenpad ( onderdeel van praktijk Nirwana ) verwerkt alleen de persoonsgegevens over je die je zelf invult bij het invullen
van een contactformulier op onze website.
Wij verwerken niet meer dan de volgende persoonsgegevens:

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- (eventuele) Bedrijfsnaam
- de cursus/opleiding waarvoor je jezelf inschrijft

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij verwerken jullie persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen nemen, zowel via
de email als telefonisch.  Daarnaast gebruikt Engelenpad ( onderdeel van praktijk Nirwana ) de persoonsgegevens om een
overzicht te hebben van alle gevolgde cursussen/opleidingen

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens, zolang iemand klant is bij Engelenpad  ( onderdeel van praktijk Nirwana ) en/of cursussen volgt.

Delen met anderen?

Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en de gegevens die jouw browser
automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat
wij de bescherming van jouw gegevens serieus nemen en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Engelenpad ( onderdeel van praktijk Nirwana) maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Nieuwsbrieven

Maximaal 5 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven sturen wij naar al onze klanten/cursisten,
naar iedereen die zich via onze site heeft aangemeld en naar nieuwe cliënten die schriftelijk toestemming hebben gegeven
voor de nieuwsbrief.  In elke nieuwbrief staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.